Kennismaking met de nieuwe klas

Aan het einde van groep acht is het duidelijk waar uw kind straks naartoe gaat. We organiseren voor de zomervakantie een gezellige kennismakingsmiddag met de nieuwe klas. 

Als de keuze is gemaakt en de vakantie eraan komt, nodigen we al onze brugklassers uit om kennis te maken met hun nieuwe klas en mentor. Zo weten ze al voor de zomervakantie bij wie ze in de klas komen. Ook geven we ze informatie mee over de eerste weken op de nieuwe school.

Schoolspullen

Tijdens deze bijeenkomst horen brugklassers wat ze zelf moeten aanschaffen. De mentor deelt een lijst uit met schoolspullen, zoals rekenmachine, leesboeken, woordenboeken en andere materialen.

 

Boeken

Nieuw voor brugklassers zijn de schoolboeken die ze elke dag meezeulen. Die boeken lenen ze gratis van school. De boeken zullen besteld worden door de school. We vragen van leerlingen om netjes met de boeken om te gaan. Zodat we ze langer kunnen gebruiken dan een schooljaar. Aan het einde van het schooljaar controleren we de boeken op mogelijke schade. Leerlingen moeten deze schade betalen. Daarom is het verplicht om boeken te kaften. Hoe dat moet? Op Youtube zijn handige filmpjes te vinden, zoals hier: https://www.youtube.com/watch?v=tzZHj8QV6AU