Schoolleiding

Het Montessori Lyceum Groningen maakt deel uit van het Zernike College, onderdeel van Openbaar Onderwijs Groningen (O2G2).

Schoolleiding Montessori Lyceum Groningen

  • Natalie Mensinga, rector

Teamleiders

De school is opgedeeld in vier teams. Elk team heeft een teamleider. Hij of zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de aansturing van zijn of haar team. De teamleiders zijn:

 

Onderbouw :

  • Henri Boer
  • Milan Oei, waarnemend teamleider

 

Bovenbouw:

  • Bas Blanken
  • Tim Loos

Schoolbestuur

Onze school vormt samen met negen andere scholen voor het voortgezet onderwijs, 21 scholen voor primair onderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs het bestuur Openbaar Onderwijs Groningen. Dit schoolbestuur werkt aan goed en innovatief onderwijs in en om de stad Groningen. Iedere school legt daarbij zijn eigen accenten maar profiteert wel van de kracht van samenwerking en een gemeenschappelijke ondersteuning.