Aanmelding

Helaas kunnen wij geen nieuwe leerlingen meer aannemen voor schooljaar 2022-2023

Voor atheneum 5 & 6 en havo 5 is er nog plek mits de juiste profielvakken.

 

Met vriendelijke groet

de schoolleiding MLG

 

 

 

 

Aanmelding nieuw schooljaar 2022-2023

Wilt u uw kind bij onze school aanmelden voor het nieuwe schooljaar 2022 - 2023, dan kunt u hieronder op de knop "Digitaal aanmelden nieuw schooljaar" klikken.

Voor het stellen van al uw vragen met betrekking tot het invullen van het digitale formulier of het aanvragen van een papieren aanmeldingsformulier kunt u terecht bij de leerlingenadministratie, te bereiken via mailadres, aanmeldingenvo@o2g2.nl of telefonisch via 050-3210360. Voor inhoudelijke vragen over toelating en plaatsing kunt u contact opnemen met de school via 050-321 05 80.

 

De aanmelding dient uiterlijk binnen te zijn op 15 maart 2022. Aanmeldingen die binnenkomen na 15 maart 2022 worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Dat betekent dat deze leerlingen pas geplaatst zullen worden, indien leerlingen die op een eventuele wachtlijst geplaatst zijn.

 

Aanmelding huidig schooljaar 2021-2022

 

Helaas kunnen wij geen nieuwe aanmelding aannemen. Dit betekent dat een digitale aanmelding op onze school voor het huidige schooljaar 2021-2022 niet mogelijk is. Graag verwijzen wij u naar één van de andere scholen binnen onze koepel van Openbaar Onderwijs Groningen. Mogelijk hebben zij nog plek.

 

De toelatingscommissie neemt voor 1 mei een voorlopig toelatings- en plaatsingsbesluit. De definitieve plaatsing in een groep/ stroom vindt plaats na het afronden van de heroverwegingen i.v.m. de eindtoets. Dit zal uiterlijk 1 juni 2022 zijn. Indien het definitief plaatsen eerder mogelijk is dan zal dat eerder worden gedaan en wordt u hiervan op de hoogte gebracht.